COVID-19

เปิด 10 อันดับยอดโควิดวันนี้ ‘กทม.’ ยังสูงสุด 605 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 92 ล้านโดส

เปิด 10 อันดับยอดติดเชื้อโควิดวันนี้ “กทม.” สูงสุด 605 ราย ตามด้วยนครศรีธรรมราช 381 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 92,360,417 โดสใน 77 จังหวัด

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 4,753 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 อยู่ที่ 2,111,566 ราย หายป่วยวันนี้ 6,165 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 อยู่ที่ 2,013,021 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 77,811 ราย อาการหนัก 1,369 ราย (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 330 ราย) ผู้เสียชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 อยู่ที่ 20,734 ราย

โควิดวันนี้

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด เป็นดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร 605 ราย
 2. นครศรีธรรมราช 381 ราย
 3. สงขลา 354 ราย
 4. สุราษฎร์ธานี 254 ราย
 5. เชียงใหม่ 186 ราย
 6. สมุทรปราการ 149 ราย
 7. ชลบุรี 147 ราย
 8. ภูเก็ต 133 ราย
 9. ปัตตานี 121 ราย
 10. นครราชสีมา 110 ราย

โควิดวันนี้

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

เสียชีวิต 27 ราย เป็นชาย 14 ราย หญิง 13 ราย อายุระหว่าง 29-91 ปี (อายุเฉลี่ย 73 ปี) แบ่งเป็น กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 22 ราย คิดเป็น 81% อายุน้อยกว่า 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 19% โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย

โควิดวันนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรวันที่ 28 พ.ย.64 มีจำนวน 6,075 ราย เข้ามาในกลุ่มไม่ต้องกักตัว (Test&Go) 5,297 ราย, Sandbox 595 ราย, Quarantine 7 วัน 33 ราย และ Quarantine 10 วัน 150 ราย

โควิดวันนี้

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 28 พ.ย. 2564)

รวม 92,360,417 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 235,121 โดส

 • เข็มที่ 1 : 115,534 ราย
 • เข็มที่ 2 : 89,759 ราย
 • เข็มที่ 3 : 29,828 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47,963,180 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,053,644 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,343,593 ราย

โควิดวันนี้ โควิดวันนี้ โควิดวันนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม