COVID-19

ชลบุรีระทึก!! คลัสเตอร์ทหารเรือพุ่ง 30 ราย สะสมแล้ว 1,720 ราย ยังระบาดต่อเนื่อง

โควิดชลบุรีวันนี้ ยอดติดเชื้อเพิ่ม 204 ราย ระทึก!! คลัสเตอร์ทหารเรือพุ่ง 30 ราย ระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้ ขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 106,715 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 204 ราย ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 106,715 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 754 ราย อยู่ระหว่างรักษา 2,138 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 204 ราย

  • Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 30 ราย สะสม 1,720 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้ แบ่งเป็นทหารเกณฑ์ 24 ราย ข้าราชการทหารเรือ 4 ราย ลูกจ้างทหารเรือ 2 ราย
  • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 17 ราย สะสม 5,033 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 1,815 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
  • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากฉะเชิงเทรา 2 ราย นครราชสีมา 1 ราย นนทบุรี 1 ราย นราธิวาส 1 ราย และบุรีรัมย์ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 52 ราย จากสถานที่ทำงาน 42 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 6 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 8 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 37 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,647,596 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1044 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 164,044 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 517,433 คน รวม 681,477 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 303 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,473 คน ปอดอักเสบ 43 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน เสียชีวิต 30 คน

รายละเอียดผู้ป่วยหนัก-ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติรับวัคซีน 1 ราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย
(อายุ 70 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK