COVID-19

จับตา!! ประชุม ‘ศบค.’ ศุกร์นี้ ลุ้นเคาะผ่อนคลายมาตรการสถานบันเทิง

จับตา!! ประชุม “ศบค.ชุดใหญ่” ศุกร์นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ 2 สัปดาห์ ลุ้นเคาะเปิดสถานบันเทิง พร้อมเช็ค 13 จังหวัดแนวโน้มติดเชื้อพุ่งได้ที่นี่

ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า สำหรับการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศทุกช่องทาง เป็นทางอากาศ 4,019 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 8 คน และเมื่อรวมยอดผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด 94,756 คน และถ้าดูจากตั้งแต่วันแรกที่เปิดประเทศพบมีผู้ติดเชื้อ 126 คน คิดเป็น 0.13% ของผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก

เปิดสถานบันเทิง

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 22 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 4,270 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ 198 คน นักศึกษาแพทย์ 34 คน วิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทันตแพทย์เภสัชกร เวรเปล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. รวมถึงพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในสถานพยาบาล เช่น แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ห้องยา ห้องแล็บ ห้องเวชระเบียน

อย่างไรก็ตาม แพทย์ที่ติดเชื้อ 198 คนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่สูง ซึ่งมีทั้งวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทั่วไป สูตินารีแพทย์ และแพทย์ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน

เปิดสถานบันเทิง
พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

พญ.สุมนี กล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลง ค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 13% ขณะที่จังหวัดปริมณฑลผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน อยู่ที่ 8% บางจังหวัดพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด 13 จังหวัด ได้แก่ 

กลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 100 ราย และผล ATK มากกว่า 5% มี 5 จังหวัด คือ

 • สงขลา
 • ตรัง
 • สุราษฎร์ธานี
 • กระบี่ และนครศรีธรรมราช

จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 รายต่อวัน แต่ผล ATK น้อยกว่า 5% ได้แก่

 • ขอนแก่น
 • สระแก้ว
 • นครราชสีมา

กลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อ 80-100 รายต่อวัน ได้แก่

 • สระบุรี
 • อุบลราชธานี
 • อุดรธานี
 • กาญจนบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์

เปิดสถานบันเทิง

ส่วนจังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่มีรายงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 8% จำนวน 5 จังหวัด โดยมี 1 จังหวัด ที่มีรายงานการติดเชื้อรายวันมากกว่า 100 ราย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่แม้เริ่มมีทิศทางแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นหลักร้อยอยู่

ขณะที่อีก 4 จังหวัด ที่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แต่จำนวนน้อยกว่า 100 รายต่อวัน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำพูน พิษณุโลก และสิงห์บุรี แต่ต้องมีการเข้มงวดในเรื่องมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นการติดเชื้อในระดับชุมชน และระดับครอบครัว ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในจำเป็นต้องกำกับใกล้ชิดมากขึ้น

เปิดสถานบันเทิง

พญ.สุมนี กล่าวด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ศบค.ชุดใหญ่มีประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ 2 สัปดาห์ พิจารณาว่าจะมีการผ่อนคลายการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับพื้นที่สี การปรับมาตรการต่าง ๆ การรายงานความก้าวหน้าเรื่องการรับแรงงาน 3 สัญชาติเข้ามาในประเทศ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ คือ มาตรการสำหรับกิจการสถานบันเทิง ขอให้ติดตามมติของที่ประชุม ที่โฆษกศบค. จะได้แถลงข่าวให้ทราบภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม