COVID-19

‘คลัสเตอร์โควิด’ พรึ่บ! ทั้งตลาด-โรงงาน-โรงเรียน-แคมป์ก่อสร้าง จ่อชง 7 ขั้นตอนนำเข้า ‘แรงงานต่างด้าว’

“คลัสเตอร์โควิด” พรึ่บ! ทั้งตลาด-โรงงาน-โรงเรียน-แคมป์ก่อสร้างกระจายทั่ว เตรียมชง 7 ขั้นตอนนำเข้า ‘แรงงานต่างด้าว’ ถูกกฎหมายเข้า ศบค.ชุดใหญ่ 26 พ.ย.นี้

วันนี้ (24 พ.ย.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยช่วงหนึ่ง ว่า ยังมีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่องในหลายจังหวัด ดังนี้

  • คลัสเตอร์โรงงาน สถานประกอบการ พบที่ กทม. 49 ราย ปราจีนบุรี 9 ราย ลำพูน 14 ราย
  • คลัสเตอร์ตลาด พบที่ พะเยา 8 ราย ขอนแก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุดรธานี 2 ราย
  • คลัสเตอร์แคมป์คนงาน พบที่ ลำพูน 6 ราย กทม. 5 ราย  สงขลา 2 ราย
  • คลัสเตอร์โรงเรียนและสถานศึกษา พบที่ อุบลราชธานี 11 ราย สระแก้ว 8 ราย แม่ฮ่องสอน 7 ราย และสุราษฎร์ธานี 4 ราย

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๑๑๑๒๔

ในกรณีที่พบคลัสเตอร์จากโรงเรียน หลังสอบสวนโรคแล้วไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ควรปิดเฉพาะห้อง หรือชั้นเรียนตามการสอบสวนโรค และในชั้นเรียนอื่น ๆ และบุคคลากรที่ไม่สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ควรสุ่มตรวจ ATK ตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อในกลุ่มกิจการโรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัจจัยหลักอยู่ที่แรงงาน เมื่อมีการผ่อนคลาย จึงต้องการแรงงานมากขึ้น และมีการลักลอบนำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยการประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีมติรับแรงงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้ามาทำงานตามบันทึกข้อตกลงอย่างถูกกฎหมาย 7 ขั้นตอน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชากรชาวไทยมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และแรงงานเหล่านี้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพภายใต้มาตรฐานของประเทศ

อย่างไรก็ตาม 7 ขั้นตอนยังต้องประชุมกับอีกหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และตัวแทนผู้ประกอบการ และจะนำเข้าหารือในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันศุกร์นี้ (26 พ.ย.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม