COVID-19

โควิดชลบุรีพุ่งอีก! ติดเชื้อใหม่ 205 ราย ปอดอักเสบ 4 ราย ดับสะสม 753 ราย

โควิดชลบุรีพุ่งอีก! ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 205 ราย ปอดอักเสบ 4 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 106,511 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 753 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดโควิดชลบุรีวันนี้ มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 205 ราย ปอดอักเสบ 4 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 106,511 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 753 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 2,111 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 205 ราย

  • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 28 ราย สะสม 5,020 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,812 ราย
  • Cluster ร้านอาหารนนท์ หัวกุญแจ อ.บ้านบึง 7 ราย สะสม 7 ราย
  • Cluster บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 4 ราย อ.ศรีราชา สะสม 41 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
  • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 49 ราย จากสถานที่ทำงาน 49 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 6 ราย จากการร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 11 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 43 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,640,592 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1044 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 166,887 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 522,594 คน รวม 688,481 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 303 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,473 คน ปอดอักเสบ 43 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน เสียชีวิต 30 คน

ผู้ป่วยอาการหนัก

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติรับวัคซีน 3 ราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK