COVID-19

เผยนักเรียนฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 4.06 ล้านคน ทะลุ 90% ‘บิ๊กตู่’ สั่งเข้ม!

“โฆษกรัฐบาล” เผยฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี มีนักเรียนฉีดวัคซีนสมัครใจเพิ่มมากขึ้นกว่า 4.06 ล้านคน ล่าสุดการฉีดเข็ม 1 เกิน 90% แล้ว ด้าน “บิ๊กตู่” สั่งโรงเรียนคุมเข้ม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าของเด็กนักเรียนที่ฉีดวัคซีนในประเทศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 4,062,239 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,085,460 คน โดยนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 3,686,476 คน คิดเป็น 90.75% และฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 1,674,270 คน คิดเป็น 41.22%

นักเรียนฉีดวัคซีน

จำแนกการฉีดวัคซีนตามรายภาค

โดยจำนวนนักเรียนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำแนกตามรายภาค ได้แก่

  • ภาคอีสานฉีดได้ 480,952 คน
  • ภาคกลาง 447,450 คน
  • ภาคใต้ 331,020 คน
  • ภาคตะวันออก 173,032 คน
  • ภาคเหนือ 169,884 คน
  • ภาคตะวันตก 71,932 คน

นักเรียนฉีดวัคซีน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ขณะเดียวกันวันนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้แจ้งขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กที่ศึกษานอกระบบ อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษา โดยจะบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ทั้งนักเรียนชาวไทยและต่างชาติ สามารถขอรับบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมมาพร้อมกับเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

“การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคิกออฟจนถึงปัจจุบัน มีก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้ง มีนักเรียนทยอยแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มมากกว่า 4.06 ล้านคน สูงกว่าที่เคย รวมทั้งจำนวนการฉีดวัคซีนครอบคลุม อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยังฝากความห่วงใยมาถึงผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนว่า แม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว โรงเรียนยังต้องดำเนินตามมาตรการ Safety Zone in School และนักเรียนต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อลดการติดหรือแพร่เชื้อ ให้การเรียนออนไซต์มีความปลอดภัย” นายธนกร กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม