COVID-19

‘โคราช’ จับตา ‘5 คลัสเตอร์โควิด’ เปิดเรียนออนไซต์ พบเด็กนักเรียนติดเชื้อเพียบ

โคราช จับตา 5 คลัสเตอร์โควิด ทั้งเก่า และใหม่ เจอติดเชื้อต่อเนื่อง ขณะที่โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา 7 เขตนักเรียน ครูติดเชื้อกันอื้อ พบโรงเรียนเอกชนติดด้วย 1 โรงเรียน สั่งปิด 14 วัน

วันนี้ (22 พ.ย.) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบ zoom ไปยัง 32 อำเภอ โดยรายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

คลัสเตอร์โควิด

วันนี้ พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 79 ราย ไม่มีการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมแล้ว จำนวน 32,170 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 30,269 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 1,588 ราย  เสียชีวิต 1 ศพ เสียชีวิตสะสม จำนวน 250 ราย  โดยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในเรือนจำ รวมผู้ต้องขังติดเชื้อสะสม จำนวน 2,447 ราย รักษาหาย 2,131 ราย รักษาอยู่ 316 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ศพ เป็นเพศชาย อายุ 52 ปี ชาว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19  มีโรคประจำตัว CKD state 5 , UGIB ตรวจพบเชื้อ รักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 21 พ.ย.64 อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม

จับตา 5 คลัสเตอร์โควิดในพื้นที่ ทั้งคลัสเตอร์เดิม และคลัสเตอร์ใหม่

 • คลัสเตอร์โควิด โรงงานราชสีมา จอหอ ( โรงหมูหนองออก ) อำเภอเมืองนครราชสีมา

เกิดที่แรก และวงที่สอง พบผู้ติดเชื้อรวม 28 ราย ในพื้นที่ ตำบลตลอด อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอโนนไทย 14 ราย และผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 2 รายรวมเป็น 16 ราย และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบ 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนโรคอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด

 • คลัสเตอร์โควิด งานบุญฉลองอัฐิ บ้านหินแห่ หมู่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา

มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานบุญคนในครอบครัว และญาติ พ่อ สามี ภรรยา ลูก และหลาน เพื่อนลูก ญาติ รวมติดเชื้อ จำนวน 20 ราย ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อ สสจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน

คลัสเตอร์โควิด

 • คลัสเตอร์เดิม บ้านตาฮง หมู่ 8 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง

พบติดเชื้อครั้งแรก 19 ราย ขยายวงที่สองเพิ่มอีก 6 ราย และวงที่ 3 อีก 2 ราย รวมสะสม 27 ราย ทีมสอบสวนโรคอำเภอตรวจเชิงรุกสอบสวนโรคควบคุมการระบาด

 • คลัสเตอร์เดิม รับจ้างถอนผักชี หมู่ 2 บ้านหนองแวง ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว

รวมผู้ติดเชื้อ 111 ราย ในจำนวนนี้เป็นรายใหม่ 15 ราย ทีมสอบสวนโรคอำเภอ โรงพยาบาลสีคิ้ว สาธารณสุขจังหวัดเข้าคุม และป้องกันโรค ตรวจเชิงรุก

 • คลัสเตอร์โรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี (โรงงานศรีไทยฯ)

ผู้ป่วยสะสม 307 ราย รักษาหาย 273 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นต่างด้าว 8 ราย ทีมสอบสวนโรคจังหวัด ตรวจเชิงรุก คัดกรองควบคุมโรค

ทางด้านศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์โควิดในสถานศึกษาภายในจังหวัด จำนวน 1,726 แห่ง ได้รับความเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษา รูปแบบออนไซด์ทั้งหมด 1,365 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 79.08%

ข้อมูลผู้ติดเชื้อแยกตามสังกัด

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

พบนักศึกษาติดเชื้อ จำนวน 2 ราย สาเหตุติดเชื้อขณะไปฉีดวัคซีน

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 19 โรงเรียน แบ่งเป็นนักเรียน 52 ราย และครู 2 ราย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

จำนวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนที่ติดเชื้อทั้งหมด 10 ราย และครู จำนวน 1 ราย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นักเรียนติดเชื้อ 40 ราย ครู และบุคลากร 2 ราย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

มีจำนวน 9 โรงเรียน นักเรียนติดเชื้อ 24 ราย และครู 1 ราย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

มี 7 โรงเรียน นักเรียนติดเชื้อ 6 ราย และครู 1 ราย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

พบจำนวน 3 โรงเรียน  นักเรียนติดเชื้อ 5 ราย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

พบจำนวน 3 โรงเรียน นักเรียนติดเชื้อ 4 คนมาจากผู้ปกครอง

คลัสเตอร์โควิด

 • สังกัดมัธยมศึกษา

มีผู้ติดเชื้อในโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน นักเรียนติดเชื้อ จำนวน 7 ราย และครู 1 ราย

 • โรงเรียนเอกชน

พบผู้ติดเชื้อ 3 โรงเรียน เป็นนักเรียน จำนวน 6 ราย

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ติดเชื้อจากผู้ปกครอง ไม่มีคลัสเตอร์ในโรงเรียน ซึ่งการดำเนินการพบผู้ติดเชื้อก็ทำตามแผนเผชิญเหตุโดยการปิดห้องเรียน ทำความสะอาดตามมาตรการเป็นเวลา 3 วัน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบออนไลน์

ในจำนวนนี้ มีโรงเรียนบุญวัฒนา สังกัดมัธยมศึกษา ปิดโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม