COVID-19

ฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ‘หมอยง’ ชวนร่วมวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 เช็คเงื่อนไขที่นี่

“หมอยง” ชวนคนฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม รวมเป็นอาสาสมัคร โครงการวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ หรือไวรัลเวกเตอร์ อ่านเงื่อนไขที่นี่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประกาศรับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ หรือไวรัลเวกเตอร์ เข็มที่ 3 หลังฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยระบุว่า

ฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มาแล้ว 2 เข็มและได้รับเข็มที่ 2 มาแล้ว 3 – 6 เดือน จะกระตุ้น ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา หรือ แอสตร้าเซนเนก้า

โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้

  • ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แล้ว 2 เข็ม
  • ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน-1 กันยายน 2564
  • ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  • มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป

หมอยง1

ทั้งนี้ อาสาสมัครจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือ โมเดอร์นาหรือ แอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 เต็มโดส โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่าง ๆ กัน

โครงการดังกล่าว ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่านลิงค์:: https://forms.gle/cyHAXvNbszjNmkDH6

การศึกษาวิจัยเป็นหน้าที่หลักของศูนย์ เพื่อให้ได้ข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม