COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 178 ราย คลัสเตอร์ทหารเรือพุ่งอีก 19 ราย!!

โควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 178 ราย คลัสเตอร์ทหารเรือพุ่งอีก 19 ราย ติดเชื้อสะสม 105,821 ราย อาการหนัก 4 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 749 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 178 ราย คลัสเตอร์ทหารเรือพุ่งอีก 19 ราย ติดเชื้อสะสม 105,821 ราย อาการหนัก 4 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 749 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 178 ราย

  • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 19 ราย สะสม 4,954 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 1,802 ราย
  • Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 19 ราย สะสม 1,659 ราย แบ่งเป็นทหารเกณฑ์ 18 ราย ข้าราชการทหารเรือ 1 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 4 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 43 ราย จากสถานที่ทำงาน 44 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 10 ราย และจากการร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 5 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ณ 20 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,566,464 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อ 148 คน ปอดอักเสบ 10 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 224,266 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 538,343 คน รวม 762,609 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 301 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,167 คน ปอดอักเสบ 33 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 6 คน เสียชีวิต 26 คน

รายละเอียดผู้ป่วยอาการหนัก

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (มีประวัติรับวัคซีนครบชุด 2 ราย ไม่พบประวัติรับวัคซีน 1 ราย)

โควิดชลบุรี

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

ขณะที่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุ 50 ปี และ 84 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต ได้แก่ 1 รายเป็นผู้สูงอายุ และทั้ง 2 ราย มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิต1 รายในวันนี้ ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK