COVID-19

‘หมอยง’ บอกชัด ทำไมวัคซีนโควิด-19 ต้องขายให้รัฐบาล ไม่ขายเอกชนโดยตรง

“หมอยง” เปิดเหตุผล บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ไม่ขายเอกชนโดยตรง เพราะขึ้นทะเบียนอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน หวั่นเอกชนรับผิดชอบไม่ไหว ต้องขายผ่านรัฐบาลเท่านั้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ถึงกรณีวัคซีนโควิด-19 ขายให้รัฐบาล โดยไม่ขายให้ภาคเอกชนโดยตรง ด้วยเหตุผล ดังนี้

วัคซีนโควิด-19 ไม่ขายเอกชน

โควิด-19 วัคซีน บริษัทผู้ผลิตจะไม่ขายโดยตรงให้ภาคเอกชน

โควิดวัคซีน ที่ใช้อยู่ การขึ้นทะเบียนจะอนุญาตให้ใช้ ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น

บริษัทจะไม่ยอมขายให้ภาคเอกชนโดยตรง เพราะการเร่งการผลิต พัฒนา และใช้ในภาวะฉุกเฉิน

การเกิดอาการแทรกซ้อน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว บริษัทจะให้ทาง รัฐบาลรับผิดชอบ ได้เลย ทั้งระยะสั้นระยะยาว ถ้าขายให้เอกชน ภาคเอกชนจะรับผิดชอบได้อย่างไร จึงต้องขายให้ภาครัฐ หรือองค์กรที่เป็นตัวแทนของรัฐ

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๑๑๑๑๙

ทางรัฐเองจึงต้องมีงบประมาณไว้สำหรับในการเกิดอาการข้างเคียง ให้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบถูกผิด อย่างเช่น ขณะนี้จะมีงบประมาณผ่าน สปสช. มาชดเชย

ในส่วนของภาคเอกชน เช่น วัคซีน Moderna ที่ใช้อยู่ ทางภาคเอกชน จะต้องให้องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนของรัฐ ในการจัดซื้อ และทุกโดสของวัคซีน จึงต้องมีการ ทำประกัน ในการชดเชย ถ้าเกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนเกิดขึ้น

แน่นอนราคาของวัคซีนในภาคเอกชน จึงต้องบวกค่าขนส่ง การเก็บรักษา และค่าประกัน (แต่ละโดสไม่ถูกเลย) เข้ามารวมในราคาวัคซีน

ถึงแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ดังกล่าว ถึงแม้จะมีเงิน เมื่อของมีน้อย ผู้ขายก็ย่อมถือไพ่เหนือกว่าแน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo