COVID-19

ลอยกระทง กทม. 2 จุดใหญ่ โชว์ผลฉีดวัคซีน หรือผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

ลอยกระทง กทม. 2 จุดใหญ่ วิถีไทย สไตล์ New Normal ผู้ค้าโชว์ผลฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ ATK ก่อนเข้างาน พร้อมเปิด 30 สวนสาธารณะให้คนกรุงร่วมลอยกระทง

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยยึดหลัก COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) และ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) อย่างเคร่งครัด

ลอยกระทง กทม.

สำหรับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดกิจกรรมใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนคร พร้อมทั้งเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทง

ทั้งนี้ ในทุกพื้นที่จัดงานยึดหลัก D – M – H – T – A ตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • D (Distancing) จัดให้มีการทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่ที่จัดให้ลอยกระทง หรือจัดให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เพื่อลดความแออัด
  • M (Mask wearing) กำหนดให้ผู้บริการ ผู้ค้า ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • H (Hand washing) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนภายในบริเวณงานอย่างทั่วถึง
  • T (Testing) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวดด้วยเครื่องสแกนแบบวัดความร้อนในร่างกาย

นอกจากนี้ ผู้ค้าต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ และ A (Application) จัดให้มีการสแกน QR Code ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าบริเวณงาน

ขณะเดียวกัน ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานลอยกระทงในปีนี้นั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงจัดงานลอยกระทงขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงกรุงเทพมหานครทั้ง 2 จุด จะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงที่มีผลเป็นลบมาแสดงก่อนเข้างาน

กทม2

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิปกติก็สามารถเข้าร่วมงานได้ แต่หากอุณหภูมิสูงจะมีจุดที่จัดเตรียมไว้ให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิใหม่ หากอุณหภูมิปกติก็เข้าร่วมงานได้ หากอุณหภูมิไม่ลดและมีความเสี่ยงจะมีการตรวจ ATK ก่อน หากผลตรวจเป็นลบสามารถเข้าร่วมงานได้

กรณีพบผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกในบริเวณงานจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการนำส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาต่อไป

ในการจัดงานจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่ละจุดอยู่ที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มีการนับจำนวนคนเข้างานไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด หากมีคนออกเท่าไหร่ก็ให้คนเข้าร่วมงานใหม่เพิ่มเท่านั้น ซึ่งในบริเวณงานมีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ แต่ไม่อนุญาตให้มีร้านนั่งกิน ให้เป็นการซื้อกลับเท่านั้น

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุน้ำหนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ลอยกระทง กทม. จัดงาน 2 จุดใหญ่

สำหรับ กรุงเทพมหานคร จัดงานลอยกระทง 2 จุดใหญ่ ณ สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. และริมคลองโอ่งอ่างช่วงสะพานหัน เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนคร ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

กทม1

ในปี 2563 กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทงได้ จำนวน 492,537 ใบ กระทงส่วนใหญ่ จำนวน 474,806 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย คิดเป็น 96.4% และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 17,731 ใบ คิดเป็น 3.6%

พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่ายผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้จุดพลุ ประทัด และห้ามปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

นายเกรียงยศ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทงตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. และสำนักงานเขตได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและเอกชนในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขต ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม