COVID-19

กทม.ตั้งเป้าฉีดวัคซีนครบ 100% ก่อนปีใหม่ ชี้ฉีดเข็มแรกแล้ว 8.7 ล้านราย

“ผู้ว่าฯ อัศวิน” ตั้งเป้าพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ครบ 90% ภายในเดือนนี้ และครบ 100% ก่อนปีใหม่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ปัจจุบัน กทม. ให้บริการวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนไปมากกว่า 100% แล้ว จากฐานข้อมูลประชาชนที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 7,700,000 ราย

อัศวิน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 8,734,534 ราย และมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 7,512,946 ราย รวมยอดสะสม จำนวน 17,058,878 ราย

ส่วนกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กทม.ให้บริการวัคซีนไปแล้ว ดังนี้ เข็ม 1 จำนวน 85% เข็ม 2 จำนวน 70%

อัศวิน

นอกจากนี้ ในส่วนของประชากรแฝงในพื้นที่และแรงงานข้ามชาติที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.จะเร่งฉีดวัคซีนให้ทั้งหมด ซึ่งในส่วนของแรงงานข้ามชาตินั้น กทม.ร่วมกับกระทรวงแรงงานให้บริการเชิงรุกโดยเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนให้แรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานที่ลงทะเบียนไว้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยเปิดให้บริการทุกวัน

โดยจะให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งสำรวจแรงงานต่างชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่กับนายจ้างตามสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ เพื่อให้ได้รับวัคซีนอีกด้วย ซึ่งถ้าหากมีจำนวนมากและเดินทางไม่สะดวก จะจัดรถ BMV เพื่อให้บริการถึงที่ โดยมั่นใจว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะสามารถให้บริการวัคซีนเข็ม 2 อย่างน้อย 90% ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และครบ 100% ก่อนปีใหม่

อัศวิน
ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กทม.ใช้ระบบการกระจายวัคซีนและการจูงใจให้ประชาชนมารับวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการเพียงแบบเดียว แต่จากนี้จะเพิ่มเติมระบบการกระจายเพื่อให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น โดยเป็นบริการเชิงรุกและจูงใจให้คนที่ไม่อยากออกจากบ้านมาฉีดวัคซีนหรือเดินทางไปฉีดวัคซีนไม่สะดวกให้ได้รับบริการโดยทั่วถึงอีกด้วย โดยแบ่งเป็น 4 แหล่งฉีดวัคซีนหลักที่ให้บริการ ได้แก่

  1. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  2. ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
  3. ศูนย์บริการวัคซีนแบบเฉพาะให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่ม ทั้งคนไทยและต่างด้าว ที่ อาคารกีฬาเวศน์ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งในอนาคตจะมีการกระจายศูนย์มากขึ้น
  4. รถให้บริการของหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BMV) โดยจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ เช่น รถ BMV จะให้บริการในชุมชนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมความต้องการของประชาชน

รวมทั้งจะให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการเชิงรุกถึงชุมชน สร้างการกระตุ้นและแรงจูงใจให้คนที่ไม่อยากออกจากบ้านมาฉีดวัคซีนให้ได้รับบริการวัคซีนอย่างครบถ้วนทั่วถึง เป็นการกระจายการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo