COVID-19

ยอดโควิดชลบุรีวันนี้พุ่ง 185 ราย เฉพาะคลัสเตอร์ทหาร 12 ราย ดับเพิ่มอีก 2 ราย!!

ยอดโควิดชลบุรีวันนี้พุ่งอีก 185 ราย ติดเชื้อสะสม 104,844 ราย เฉพาะคลัสเตอร์ทหาร 12 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 743 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้พุ่งอีก 185 ราย ติดเชื้อสะสม 104,844 ราย เฉพาะคลัสเตอร์ทหาร 12 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 743 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 2,544 ราย

ยอดโควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 185 ราย

 • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 13 ราย สะสม 4,840 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,784 ราย
 • Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 6 ราย สะสม 1,591 ราย นักเรียนจ่าทหารเรือ 5 ราย และข้าราชการทหารเรือ 1 ราย
 • Cluster กรมทหารราบที่ 112 กองพันที่ 2 อ.เกาะจันทร์ 6 ราย สะสม 6 ราย
 • Cluster บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อ.ศรีราชา 9 ราย สะสม 14 ราย
 • Cluster บริษัท หงส์ยิพ ออโต้พาร์ท จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 5 ราย
 • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 1 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
 • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากกทม. 2 ราย และระยอง 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 56 ราย จากสถานที่ทำงาน 23 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 2 ราย จากการ ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 16 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 42 ราย

ยอดโควิดชลบุรี

รายละเอียดผู้ป่วยอาการหนัก

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย และปอดอักเสบ 3 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีนทุกราย เป็นผู้สูงอายุ 3 ราย สัมผัสคนในครอบครัวที่ติดโควิด-19 วัคซีนช่วยลดความรุนแรงและช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 รายของวันนี้ (เพศหญิงอายุ 68 ปี และ เพศชายอายุ 76 ปี) เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และการมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง และทั้งสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

ขอความร่วมมือเร่งฉีดวัคซีน

ขอความร่วมมือชาวชลบุรีเร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากไม่ฉีดวัคซีนจะมีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ในกลุ่มนี้ยังมีผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกประมาณ 9 หมื่นคน

ชาวชลบุรีมีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนประมาณ 6 แสนคน และฉีดวัคซีน 1 เข็ม ประมาณ 2 แสน คน รวม 8 แสนคน ในเดือนพฤศจิกายน ณ ขณะนี้ติดเชื้อ 2,648 คน และ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1.55 ล้านคน ในเดือนพฤศจิกายน ณ ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม 777 คน

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK