COVID-19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้เพิ่มขึ้น 180 ราย ดับเพิ่ม 1 ราย ดับสะสม 741 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้เพิ่มขึ้น 180 ราย ติดเชื้อสะสม 104,659 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 741 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 2,636 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้เพิ่มขึ้น 180 ราย ติดเชื้อสะสม 104,659 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 741 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 2,636 ราย รักษาหายสะสมแล้ว 101,282 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 180 ราย

  • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 20 ราย สะสม 4,820 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,782 ราย
  • Cluster บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ราย สะสม 64 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 8 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
  • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากจันทบุรี 1 ราย จากระยอง 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 63 ราย จากสถานที่ทำงาน 36 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 2 ราย และจากการร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 9 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 34 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 รายของวันนี้ (เพศชายอายุ 46 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็การมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไตเรื่องรัง และไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK