COVID-19

กทม. เตรียม ATK เฉียด 4 หมื่นชุด ตรวจโควิด-19 นักเรียน รับเปิดเรียน 15 พ.ย.นี้

กทม. เตรียมชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด-19 นักเรียนในสังกัดทุกคน รวม 38,947 ชุด พร้อมรับมือเปิดเรียน On Site 15 พฤศจิกายนนี้

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อย่างต่อเนื่อง

ตรวจโควิด-19 นักเรียน

ทั้งนี้ ได้เตรียมพร้อมเรื่องการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ การดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการเตรียมความพร้อม ในการตรวจโควิด-19 นักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ด้วย

ล่าสุด กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนในสังกัด จำนวน 38,947 ชุด ตามโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครเปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครแล้ว

เกรียงไกร จงเจริญ
เกรียงไกร จงเจริญ

สำนักการศึกษาจะได้รับชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน และสำนักการศึกษาจะแจกจ่ายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในวันที่ 12 พฤศจิกายน และโรงเรียนทั้ง 109 โรงเรียนจะนัดหมายนักเรียนให้มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ก่อนเข้าเรียน

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ด้วย

จากนั้น หลังเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว กรุงเทพมหานครจะยังมีการสุ่มตรวจโควิด-19 นักเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK ในนักเรียนเป็นระยะ ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงก่อน เช่น เด็กพิเศษ มีโรคประจำตัว เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม