COVID-19

‘หมอมนูญ’ เปิดเหตุผล ใช้ชุดตรวจ ATK คัดกรองคนไม่มีอาการ ไร้ประโยชน์-เกิดผลเสีย

“หมอมนูญ” ชี้ไม่ควรใช้ชุดตรวจ ATK ในการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ไม่มีอาการ โอกาสเกิดผลบวกปลอมสูง ความแม่นยำ ความไว ความจำเพาะน้อยกว่า RT-PCR

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC อธิบายสาเหตุที่ไม่ควรใช้ชุดตรวจเร็ว ATK ในกลุ่มคนที่่ยังไม่มีอาการติดเชื้อโควิด-19 ชี้ไม่มีประโยชน์ อาจเกิดผลเสียตามมา โดยระบุว่า

ชุดตรวจ ATK

ผมอยากอธิบายง่าย ๆ ทำไมการตรวจเชิงรุกค้นหาคนที่ยังไม่มีอาการ ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบรวดเร็ว ATK ไม่ค่อยมีประโยชน์ อาจมีผลเสียตามมามากกว่า

ATK มีความแม่นยำ ความไวและความจำเพาะ น้อยกว่าวิธีตรวจหารหัสพันธุกรรม RT-PCR มาก

คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK ให้ผลเป็นบวก ส่วนใหญ่จะพบช่วงที่มีอาการ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ส่วนน้อยมาก ๆ จะให้ผลเป็นบวก 1 วันก่อนมีอาการ

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๑๑๑๐๙

เพราะฉะนั้นถ้าตรวจ ATK คนที่ไม่มีอาการเลย แล้วให้ผลเป็นบวก โอกาสเป็นบวกปลอม จะมากกว่าบวกจริงเยอะมาก ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นกับชุดตรวจ ATK นั้นจะผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา อ.ย.หรือไม่

ตรรกะที่ใช้ชุดตรวจเร็ว ATK มาคัดกรองคนไม่มีอาการ อาจไม่ถูกต้อง เช่น คัดกรองเด็กนักเรียนทุกสัปดาห์ ควรนำมาใช้ตรวจเมื่อเด็กหรือผู้ใหญ่มีอาการมากกว่า ถ้าพบว่าให้ผลบวก จึงยืนยันด้วยการตรวจ RT-PCR

ผมได้เห็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนหลายคนที่ไม่มีอาการ ใน กทม. หลังตรวจ ATK เพื่อคัดกรองให้ผลบวก แต่ตรวจวิธี RT-PCR ให้ผลลบ ยืนยันว่าเป็นผลบวกปลอม แม้จะใช้ชุดตรวจเร็ว ATK ที่ผ่านการรับรองจาก อย.ก็ตาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม