COVID-19

แรงงานต่างด้าว จุดเริ่มโควิดระบาดในตลาด สธ.วอนทุกจังหวัดตรวจเข้มข้น

สธ. เตือนทุกจังหวัด คุมเข้มแรงงานต่างด้าว ชี้เป็นจุดเริ่มการแพร่ระบาดโควิด โดยเฉพาะในตลาด ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ย้ำต้องถูกกฏหมาย ติดตามตัวได้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรณีแรงงานต่างด้าว ยังเป็นเรื่องน่ากังวล เพราะเป็นปัจจัยการระบาดในหลายครั้งที่ผ่านมา ที่เห็นชัด ๆ คือในตลาด โดยเวลาเกิดการระบาดขึ้นในตลาดแต่ละแห่ง หากลงไปสอบสวนโรคดู การระบาดจะเริ่มต้นที่แรงงานต่างด้าวก่อน ไม่ว่าจะเป็น ตลาดในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร แม้กระทั่งที่เชียงใหม่

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๑๑๑๐๗ 2

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยยังมีความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าว แต่ขอให้เข้ามาถูกกฎหมาย และหากเข้ามาแล้ว ขอให้มีระบบการลงทะเบียนติดตามได้ว่า อยู่ที่ไหน อยู่ในชุมชนไหน ฉีดวัคซีนหรือยัง

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือพื้นที่เข้าไปดูแล เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก

ขณะเดียวกัน เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค เพราะต้องยอมรับว่า เวลาอยู่ด้วยกันในตลาด ชุมชน ในโรงงาน ที่ผ่านมามักไม่ค่อยใส่หน้ากาก ซึ่งทางจังหวัดต้องเข้าไปตรวจสอบดูแล เบื้องต้นก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ผู้มีบทบาทสำคัญเ คือนายจ้าง เพราะลูกจ้างใครไปบอกเขาก็ไม่เชื่อ แต่หากนายจ้างเข้มงวด เชื่อว่าแรงงานยินดีที่จะทำตามทุกคน

ดังนั้นต้องขอความร่วมมือทุกคน เจ้าของสถานประกอบการ องค์กร ให้ช่วยเน้นย้ำตรงส่วนนี้ ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดอย่างเดียว อาจจะไม่ได้ผลมากนัก บางครั้งอาจจะพูดกันเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo