COVID-19

ไขปัญหา Thailand Pass ออก QR Code ล่าช้า หลังนายกฯ สั่งแก้ปัญหาด่วน

เร่งสางปัญหา Thailand Pass ออก QR Code ล่าช้า หลังนายกฯ สั่งการแก้ด่วน ล่าสุดลดการรอผลการตรวจสอบใบวัคซีน เหลือ 3 วันจากเดิมกำหนดไว้ 7 วัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับทราบปัญหาผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code หรือได้รับล่าช้า

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม ๒๑๑๑๐๗

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น เพื่อรองรับคนไทยที่ต้องการกลับบ้าน และชาวต่างประเทศที่เดินทางมาไทยเพื่อท่องเที่ยวหรือทำงาน

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมควบคุมโรค เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น ได้แก่

  • พัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ pdf file
  • ทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล
  • เพิ่ม function ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
  • เร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้น จากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร
  • จากเดิมระบบกำหนดให้รอผลการตรวจสอบใบวัคซีนภายใน 7 วัน ปัจจุบันให้ลดลงเหลือ 3 วัน​แล้ว

ไทยแลนด์พาส

ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code มาจากหลายสาเหตุ อาทิ การอัพโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้ต้องตรวจเอกสารด้วยบุคคล แทนระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้ หรือกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังพบว่า เอกสารโรงแรมที่พักไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR รวมถึงมีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง หรือมีการกรอกอีเมล์ผิด ทำให้การส่ง Thailand Pass QR Code ไม่สามารถไปถึงผู้ลงทะเบียน

นยธนกรกล่าวว่า ตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียน Thailand Pass วันที่ 1-6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสะสม รวม 90,165 คน ผู้ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 33,788 คน ส่วนผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ COE มาก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ยังสามารถใช้ COE เดินทางเข้าไทยได้

ขณะที่นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจงสาเหตุการเกิดปัญหา ผู้ลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) บางรายไม่ได้รับคิวอาร์โค้ด (QR Code) อาจมาจาก 4 ปัจจัย ดังนี้

  • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้อัพโหลดเอกสารการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารที่โหลดจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารด้วยตาเปล่า เพราะไม่สามารถตรวจด้วยระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้
  • กรอกข้อมูลและแนบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด อีกทั้งเอกสารการเข้าพักในโรงแรมที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR
  • มีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาอนุมัติ บางกรณีลงข้อมูลซ้ำแต่ระบุเงื่อนไขการเข้าพื้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วันที่หนึ่ง ระบุว่าจะเข้าด้วยวิธี EQ (ยกเว้นการกักตัว) แต่ลงทะเบียนวันที่ 2 เลือกแบบแซนด์บอกซ์เป็นต้น
  • ผู้ลงทะเบียนกรอกอีเมล์ผิด หรือหน่วยความจำอีเมล์เต็ม ทำให้ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหรือส่ง QR Code

จากปัญหาที่เกิดขึ้นกล่าว แนะนำผู้เดินทางควรเผื่อเวลาให้ตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนล่วงหน้า แม้ประกาศจะกำหนดว่าใช้เวลาพิจารณาเอกสาร 7 วัน แต่โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถตรวจใบรับรองวัคซีนได้ใน 3 วัน

สำหรับผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในเมืองที่อาศัยอยู่

อ่านข่าวเพิ่มเติม