COVID-19

‘วัคซีนนักเรียน’ ฉีดแล้วกว่า 3.11 ล้านราย กำชับทุกโรงเรียนเข้มมาตรการคุมโควิด

โฆษกรัฐบาลเผย ภาพรวมตัวเลขการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนแล้วกว่า 3.11 ล้านราย เกินกว่า 80% ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ฉีดครบ 2 เข็มแล้วกว่า 561,007 ราย

วันนี้ (6 พ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามผลการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติของนักเรียนทุกระดับชั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เน้นมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนให้นักเรียน และบุคลากรการศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุด

shutterstock 2065202699

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ รายงานข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน มีโรงเรียนที่เปิดภาคเรียน On Site แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กว่า 12,110 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนทุกสังกัดทั้งหมด 35,193 โรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม จะมีการหารือร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบปกติในระยะต่อไป ขณะนี้หลายโรงเรียนยังมีรูปแบบการเรียนผสมผสาน ทั้ง onsite+online และ รูปแบบ onsite+onhand ด้วย

นายธนกร กล่าวว่า ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขยังให้โรงเรียนทุกแห่งยึดปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เพิ่ม 6 มาตรการเสริม และมี 7 มาตรการเข้มเพื่อลดความเสี่ยงในสถานศึกษา ดังนี้

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด

6 มาตรการเสริมดูแลตนเอง ได้แก่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ และทะเบียนเข้าออก สำรวจตรวจสอบ และกักกันตนเอง

7 มาตรการเข้ม คือ ประเมิน TSC+ (Thai Stop COVID+) และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small Bubble) ปรุงอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ ขยะ มีแผนซักซ้อมและเผชิญเหตุ (School Isolation)

ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) และในทุกสถานศึกษานักเรียน ครู และบุคลากร ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุด อย่างน้อย 85% (School Pass) เพี่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียน ครู และโรงเรียน

สำหรับ ภาพรวมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้แก่นักเรียนช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักศึกษา ปวช. 1-3  และ ปวส. 1-2

ข้อมูลนับถึงวานนี้ (5 พ.ย.) มีผู้ที่แสดงความประสงค์ 3,856,257 ราย ได้รับวัคซีน แล้ว 3,110,016 ราย คิดเป็น 80.65% และการฉีดวัคซีนให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 809,783 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 561,007 ราย

ทั้งนี้ จะเร่งฉีดวัคซีน ให้กับครูและบุคลากร ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกประมาณ 84,604 ราย ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม