COVID-19

ความหวังชาวเชียงใหม่ หยุดโควิดได้ เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% ภายใน 6 ธ.ค.นี้

“หมอขวัญชัย” ชวนสร้างขวัญกำลังใจชาวเชียงใหม่ หยุดโควิดได้ หากฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 100% และฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% ภายใน 6 ธันวาคมนี้ ควบคุมการระบาดได้แน่

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Khuanchai Supparatpinyo ชี้ความหวังสูงสุด อยู่ที่อัตราการระดมฉีดวัคซีน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า

เชียงใหม่ หยุดโควิด

ตอนนี้หลายคนคงเบื่อตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันแล้ว ถ้าเบื่อแนะนำให้เลิกดูตัวเลขนั้นไปซักสองสามวัน แต่วันนี้ จะมาชวนดูข้อมูลที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่ กันดีกว่า

ถ้าเราเริ่มนับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในการเริ่มระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ขณะนี้เวลาผ่านไปกำลังจะครบ 5 เดือนเต็มแล้ว ถึงวันนี้ชาวเชียงใหม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกไปแล้ว 68.01% และได้รับครบ 2 เข็มแล้ว 46.85% ของประชากร

อัตราการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ถือว่าไม่เร็วนักเมื่อเทียบกับกทม. ซึ่งถึงวันนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเกิน 100% และฉีดครบ 2 เข็มแล้วเกิน 80% ของประชากร

เชียงใหม่1 2

แต่อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า กว่า กทม. จะทำได้ระดับนี้ ต้องผ่านความสูญเสียไปมากมาย ทั้งชีวิตและความเจ็บป่วยของประชาชน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

ยังดีที่เชียงใหม่สามารถควบคุมการระบาดได้ค่อนข้างดีมาจนถึงปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่อัตราการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนัก

เร่งฉีดวัคซีน ความหวังชาวเชียงใหม่ หยุดโควิด

แต่จากการที่รัฐบาลเพิ่มปริมาณของวัคซีน ให้จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนนี้ ถ้าสามารถรักษาอัตราการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้เท่ากับ หรือเร็วกว่าอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พอจะคาดหมายการครอบคลุมวัคซีนของชาวเชียงใหม่ได้ดังในรูป คือ

เชียงใหม่ 2

  • ชาวเชียงใหม่ จะได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน และจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 50% ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน
  • ชาวเชียงใหม่ จะได้รับวัคซีนเข็มแรกถึง 100% และจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% ภายในวันที่ 6 ธันวาคม

เราจึงพอจะตั้งความหวังได้ว่า เมื่อชาวเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% และได้ครบ 2 เข็มเกิน 50% นั่นคือภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ สถานการณ์การระบาดของโรคในจังหวัดน่าจะเริ่มดีขึ้น

ยิ่งถ้าชาวเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 100% และได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% นั่นคือหลังวันพ่อแห่งชาติปีนี้ เราน่าจะสามารถควบคุมการระบาดภายในจังหวัดได้สำเร็จ

(หมายเหตุ วันที่ในกราฟเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้หากอัตราการฉีดวัคซีนเร็วหรือช้ากว่าอัตราปัจจุบัน)

อ่านข่าวเพิ่มเติม