COVID-19

ศูนย์ไวรัสวิทยา จุฬาฯ รับอาสาสมัคร ฉีด ‘ไฟเซอร์ โมเดอร์นา’ เข็มกระตุ้น สนใจอ่านเงื่อนไขเลย

“หมอยง” แจ้งข่าว ศูนย์ไวรัสวิทยา จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร ฉีดไฟเซอร์ โมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้น อายุ 18 ปีขึ้นไปสนใจ อ่านรายละเอียดพร้อมกรอกแบบฟอร์มสมัครได้เลย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประกาศรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (ไฟเซอร์ โมเดอร์นา) เป็นเข็มกระตุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer, Moderna) เข็ม 3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

อาสาสมัคร

*ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 มาแล้ว ในช่วงวันที่​ ​12 เมษายน – 30 มิถุนายน​ 2564​

เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/mJ5stMoXYV4cPUDUA เท่านั้น หรือ คลิก ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo