COVID-19

รอลุ้น!! ‘กทม.’ หารือ ‘ร้านเน็ต-เกม’ เล็งผ่อนคลายเปิดกิจการได้ 15 พ.ย.

กทม. ประชุมหารือผู้ประกอบการร้านเกม อินเทอร์เน็ต พิจารณาผ่อนคลายเปิดกิจการ ระบุ อยู่ระหว่างเสนอ ศปก.ศบค. คาด อาจเปิดได้ 15 พ.ย.นี้

วันนี้ (1 พ.ย.) นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมหารือผู้ประกอบการร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม มาตรการก่อนเปิดกิจการ โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการ สำนักอนามัย นายเจริญสุข นันทวิชาวุธสาร นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกมไทย พร้อมผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้ข้อมูล

ผ่อนคลายเปิดกิจการ

ที่ประชุมได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจการร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ ศปก.ศบค.

หากผ่านความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จะประชุมหารือ เพื่อพิจารณาการเปิดกิจการดังกล่าวต่อไป

ผ่อนคลายเปิดกิจการ
สุชัย พงษ์เพียรชอบ

ก่อนหน้านี้ พญ.ป่านฤดี ระบุว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น

ในส่วนของร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกัน ของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้

ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน

ผ่อนคลายเปิดกิจการ

ทั้งนี้ เนื่องจากในมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญ คือ เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้จัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้ว 97%

ในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสอง ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ ซึ่ง สำนักอนามัย กทม. จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดให้บริการสำหรับร้านเกมและร้านอินเออร์เน็ต และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม