COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อใหม่ 344 ราย คลัสเตอร์ทหารเกณฑ์พุ่ง 32 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้! ยอดติดเชื้อใหม่อยู่ที่ 344 ราย คลัสเตอร์ทหารเกณฑ์พุ่ง 32 ราย ติดเชื้อสะสม 101,224 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตสะสม 718 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้อยู่ที่ 344 ราย คลัสเตอร์ทหารเกณฑ์พุ่ง 32 ราย ติดเชื้อสะสม 101,224 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตสะสม 718 ราย อยู่ระหว่างรักษา 5,653 ราย โดยมรีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี311064

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 344 ราย

 • คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 22 ราย สะสม 4,468 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,746 ราย
 • Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 32 ราย สะสม 1,397 ราย (ทหารเกณฑ์ 32 ราย)
 • Cluster ที่พักคนงาน บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 8 ราย สะสม 9 ราย
 • Cluster บริษัท อาปิโก้ ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองชลบุรี 6 ราย สะสม 6 ราย
 • Cluster บริษัท บี ที โอโต้พาร์ต จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 5 ราย สะสม 7 ราย
 • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
 • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากนครศรีธรรมราช 1 ราย จากร้อยเอ็ด 1 ราย จากระยอง 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 103 ราย จากสถานที่ทำงาน 53 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 5 ราย และจากการร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 25 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 66 ราย

248925783 4706517829412001 7109449794344865729 n

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 5 รายของวันนี้ เป็นผู้สูงอายุ 4 ราย (อายุเฉลี่ย 76 ปี) ซึ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรครูมาตอยด์ โรคหอบหืด ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง และมี 4 รายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK