COVID-19

‘เชียงใหม่’ สั่งคุมเข้า-ออก 2 อำเภอ ‘สารภี-สันป่าตอง’ เจอคลัสเตอร์โควิด

​เชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่เสี่ยงอีก 2 อำเภอ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 2 ฉบับ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก ในพื้นอำเภอสารภี และอำเภอสันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

shutterstock 1187067991

โดยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 227/2564 กำหนดให้แคมป์คนงานวิวดอย บ้านเลขที่ 208 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2564 และขอให้คนงานอยู่แต่ในเคหสถาน

ส่วนคำสั่งที่ 228/2564 เรื่อง กำหนดให้ปิดตลาดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง และหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง และหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2564

249861225 610408033649767 1280201484766215249 n

250165305 610408110316426 5820515066668799099 n

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

โดยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

249047873 610408070316430 4435487078498359627 n

250030509 610408146983089 7294037522876323082 n

ล่าสุดในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มอีก 394 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 ราย ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อ จากการระบาดระลอกเดือนเมษายนอยุ่ที่ 16,373 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ 57 ราย

250257759 610857843604786 9018855554387407558 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม