COVID-19

พร้อมแล้ว! 12,000 โรงเรียน เตรียมเปิดเรียนออนไซต์ 1 พ.ย.นี้

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันความพร้อมมาตรการเปิดเรียน ด้าน สพฐ. เผยมีโรงเรียนในสังกัด 12,000 โรง ผ่านการประเมิน พร้อมเปิดเรียนออนไซต์ 1 พ.ย.นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่า ขณะนี้ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่น

เปิดเรียนออนไซต์

โดยมีเงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ ที่ระบุชัดเจน ซึ่งการเปิดเรียนออนไซต์ทุกโรงเรียน ต้องผ่านประเมินความพร้อม Thai stop covid Plus และรายงานติดตามผลอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป

ส่วนการฉีดวัคซีนในนักเรียนล่าสุดฉีดแล้ว 2.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 66% ระหว่างภาคการศึกษา จัดการเรียนได้ทั้ง On site/On line หรือแบบผสมผสาน และมีการสุ่มตรวจหาเชื้อ ATK มาตรการจะปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.กำหนด

สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มาขอเปิดแบบออนไซต์ มีมากกว่า 10,000 โรงเรียน มีบางแห่งขอใช้แบบผสมผสาน และมีบางพื้นที่ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อบางจังหวัดยังไม่ให้เปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แต่ให้เลื่อนไปเปิด 15 พฤศจิกายนแทน คือ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา และนนทบุรี ซึ่งก็จะทยอยกันเปิดต่อไป

เปิดเรียนออนไซต์

ในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ถึง 25 คน สามารถเปิดห้องเรียนได้เต็มรูปแบบ แต่ถ้าเกินกว่านั้น อาจต้องให้สลับชั้นกันมาเรียน ส่วนกิจกรรมในโรงเรียน เช่น กีฬา และการเข้าค่าย หากกิจกรรมยังสุ่มเสี่ยง ขอให้เลือกเท่าที่จำเป็นก่อน และมีจำนวนไม่เกิน 25 คน

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าการเปิดเรียนในขณะนี้ มีความจำเป็น และเมื่อดูในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ก็ทยอยเปิดเรียนกันแล้ว หากพบการติดเชื้อในโรงเรียน ก็มีแผนเผชิญเหตุ ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งหมดอีกต่อไป

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,538,550 โดส มาถึงไทยแล้วตามกำหนด ซึ่งวัคซีนล่าสุดนี้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองสามารถ แจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ ยืนยันว่าวัคซีนมีจำนวนเพียงพออย่างแน่นอน

เปิดเรียนออนไซต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม