COVID-19

หวั่นใจเปิดประเทศ!! ประชาชน 17 จังหวัดท่องเที่ยวนำร่อง กังวลโควิดระบาดรอบใหม่


ประชาชน 92.4% ใน 17 จังหวัดท่องเที่ยว ยังกังวลเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ หวั่นโควิดระบาดรอบใหม่ กรมอนามัยย้ำคนไทย นักท่องเที่ยว เข้มมาตรการป้องกันตนเอง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น การเปิดพื้นที่นำร่อง 17 จังหวัดท่องเที่ยว จึงเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาประเทศได้มากขึ้น

17 จังหวัดท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพล พบว่า ประชาชนในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใน 17 จังหวัด 92.4% มีความกังวลกับการเปิดเมืองเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

17 จังหวัดท่องเที่ยวหวั่นระบาดรอบใหม่

สำหรับเรื่องที่กังวลประชาชนกังวลมากที่สุดคือ กังวลว่าจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ 75.8% ประชาชนการ์ดตกและไม่ป้องกันตนเอง 49.7% และ สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 45.10%

ส่วนสถานประกอบการ/กิจการที่ประชาชนกังวลว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หลังจากเปิดเมือง เปิดประเทศ มากที่สุดคือ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ถึง 89.2% รองลงมาคือ ขนส่งสาธารณะ 43.1% และ สถานที่ท่องเที่ยว 39.8%

นพ.สุวรรณชัย

ด้านมาตรการ ที่ประชาชนคิดว่าควรเพิ่มเพื่อทำให้เชื่อมั่นว่าเปิดเมือง เปิดประเทศ แล้วจะปลอดภัยมากที่สุดคือ เร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศครบ 2 เข็ม ครอบคลุมทุกจังหวัด 70% ขึ้นไป 72.53% รองลงมาคือ คุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศ อย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 60.58%

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ภายหลังการเปิดเมือง เปิดประเทศ กรมอนามัย ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลกิจการประเมิน ติดตาม และเฝ้าระวัง สถานประกอบการต่าง ๆ เป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 Self Certification

ให้สถานประกอบการทุก Setting ลงทะเบียน ประเมินตนเองบนระบบ Thai Stop COVID Plus เพื่อยกระดับตามมาตรการ COVID Free Setting และให้ทุกสถานประกอบการติด E-Certificated ในจุดที่ผู้ใช้บริการเห็นเด่นชัด

ส่วนที่ 2 People Voice

ประชาชนสามารถประเมิน แนะนำ ติชม ร้องเรียน สถานประกอบการในพื้นที่ COVID Free Area/Zone ผ่านช่องทาง QR Code ใน E-Certificate , Website Thai Stop COVID Plus และ เฟซบุ๊ก ผู้พิทักษ์อนามัย (COVID Watch)

shutterstock 1668153376

ส่วนที่ 3 Active Inspection

จัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมตรวจ กำกับ COVID Free Area/Zoneภาครัฐและภาคประชาชน ตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ กำกับมาตรการตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำ Checklist และเป้าหมาย โดยตรวจสอบข้อมูลบน Thai Stop COVID Plus ให้คำแนะนำ ตักเตือน กิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ประชาชนและะนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการ Universal Prevention เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ โดยควรเลือกไปสถานที่ที่มีสัญลักษณ์ CFS, SHA+ ขอความร่วมมือแสดงการได้รับวัคซีน หรือผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อก่อนเข้าสถานที่

พร้อมกันนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในทุกสถานที่ หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัด หรือระบายอากาศไม่ดี และงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน สวมหน้ากาก (ถูกต้อง) ตลอดเวลา ทั้งขณะออกนอกที่พักและอยู่ในที่พักร่วมกับนักท่องเที่ยวอื่น ๆ ล้างมือบ่อย ๆ ทุกครั้งก่อน และหลังรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ ไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม