COVID-19

รอลุ้น!! ‘โมเดอร์นา’ ยันล็อตแรก 5.6 แสนโดส คาดถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้


“ซิลลิค ฟาร์มา” ออกแถลงการณ์กำหนดการส่งมอบ “วัคซีนโมเดอร์นา” คาดล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ในนามบริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง กำหนดการในการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา โดยระบุ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นา วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย

โมเดอร์นา

ส่งมอบ 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4

บริษัทยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นารวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาส 4 ปี 2564 สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม

โมเดอร์นา

อย.กำลังพิจารณา

ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว

แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม