COVID-19

โมเดอร์นาเจอโรคเลื่อน รพ.สินแพทย์ ประกาศเลื่อนคิวฉีดไปเดือนธันวาคม

รพ.สินแพทย์ แจ้งเลื่อนคิวฉีดโมเดอร์นา คาดไปเริ่มเดือนธันวาคม เหตุองค์การเภสัชกรรม ไม่ยืนยันกำหนดจัดส่งวัคซีน

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา โพสต์ประกาศเรื่องวัคซีนโมเดอร์นา กรณีขอเลื่อนการฉีดใหม่ โดยระบุว่า

รพ.สินแพทย์

เนื่องจากทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังไม่ยืนยันกำหนดการจัดส่งวัคซีนที่แน่ชัด แต่คาดว่าจะได้รับล็อตแรกในเดือนธันวาคมปีนี้ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์จึงขออนุญาตทำการเลื่อนวันในการฉีดใหม่ ดังนี้

สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 1 ได้เลือกวันรับวัคซีนไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนคิวในการฉีดไปอยู่ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งการจัดเรียงลำดับยังคงเป็นไปตามลำดับเดิม

เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับแจ้งวันรับวัคซีนที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยท่านสามารถเลือกวันและเวลาใหม่ได้ผ่านทางลิงก์เดิมที่ทางโรงพยาบาลได้จัดส่งทาง SMS ก่อนหน้านี้

สินแพทย์

สำหรับท่านที่อยู่ในลำดับกลุ่มที่ 2-10 โรงพยาบาลจะส่ง SMS ให้ท่านอีกครั้ง เมื่อมีความคืบหน้าในการได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามา

เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ท่านมีให้เสมอมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo