COVID-19

สปสช. ค้างจ่ายค่าบริการโควิดกว่า 2 หมื่นล้านบาท ‘อนุทิน’ ไฟเขียว ของบ พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่ม


สปสช. ยอมรับเงินไม่พอ หลังยอดติดโควิด-19 เพิ่มกว่าหมื่นรายต่อวัน ทำให้เกิดภาวะรอจ่ายหน่วยบริการเป็นจำนวน 20,829.23 ล้านบาท  “อนุทิน” ไฟเขียวให้ของบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม

วันนี้ (22 ต.ค.) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันเพิ่มสูงนับหลักพันราย ถึงหลักหมื่นราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับบริการจากหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ทั้งบริการคัดกรองการติดเชื้อ บริการรักษาพยาบาล บริการฉีดวัคซีน และบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน และในชุมชน (HI/CI)

shutterstock 1943929324

ส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าบริการต่างๆ ของหน่วยบริการที่ส่งเข้ามายัง สปสช. เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตามไปด้วยเช่นกัน โดยเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม อยู่ที่ 5,000-7,000 ล้านบาท เดือนสิงหาคมเพิ่มเป็น 11,000 ล้านบาท และด้วยการเบิกจ่ายค่าบริการของหน่วยบริการ ที่มีระยะเวลาเบิกจ่าย 1-2 เดือน ทำให้เดือนกันยายนเพิ่มสูงถึง 15,000 ล้านบาท มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้งบประมาณที่ สปสช. ขอรับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าบริการ กรณีโควิด-19 และทำให้เกิดภาวะรอจ่ายหน่วยบริการเป็นจำนวน 20,829.23 ล้านบาท

ที่ผ่านมา สปสช. รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และนำเรื่องหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเร่งแก้ปัญหา โดยให้ สปสช. จัดทำคำของบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้รับทราบและมีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

910a8b9d993210e3aaf96529bc7fbbac
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ สปสช. ได้นำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในหมวดรายการ และประเภทบริการอื่น มาทดรองจ่ายค่าบริการโควิด-19 ที่ค้างจ่ายหน่วยบริการส่วนหนึ่งไปก่อน ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สปสช.ขอชี้แจงหน่วยบริการที่ได้ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ส่งเรื่องเบิกจ่ายเข้ามายัง สปสช. แต่ยังไม่ได้รับชดเชยค่าบริการว่า ขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างประสานของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำมาจ่ายชดเชยแล้ว ทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สปสช. จะเร่งโอนงบประมาณเพื่อจ่ายค่าบริการที่ค้างจ่ายโดยเร็ว และคาดว่าจะสามารถจ่ายได้ในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม