COVID-19

เดินทางวันหยุดยาว ต้องเตรียมอะไรบ้าง สธ. ย้ำเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

กรมควบคุมโรค แนะนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนี้ ปฏิบัติตามมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดปลายทาง เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด ป้องกันโรคโควิด-19

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 เป็นช่วงวันหยุดยาว ประชาชนอาจจะเดินทางกลับบ้าน หรือไปท่องเที่ยว ทำให้เกิดการรวมตัวกันมากขึ้น อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนระลอกใหม่ได้

วันหยุดยาว

กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดปลายทาง จัดเตรียมเอกสารส่วนตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน หรือเอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด 19

พร้อมกันนี้ ควรเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) โดยเน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

ขณะเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควรสังเกตอาการตนเองหลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวแล้ว หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ทั้งนี้ มาตรการของรัฐบาลและ ศบค. ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ขอฝากผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแลนด์มาร์คมีการรวมตัวกันของนักท่องเที่ยว ให้เน้นย้ำมาตรการ COVID FREE SETTING ดังนี้

  • มีการทำความสะอาด
  • จัดระบบระบายอากาศ
  • เว้นระยะห่าง
  • ให้พนักงานรับการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen test kit : ATK ทุก 7 วัน
  • พนักงานต้องรับวัคซีนครบโดสแล้ว
  • หากพนักงานยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เร่งติดต่อโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม