COVID-19

มั่นใจ!! ปีนี้ฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสตามเป้า พร้อมเปิดประเทศปลอดภัย


“ไทยคู่ฟ้า” เผย รัฐบาลมั่นใจปีนี้ฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสตามเป้า พร้อมรองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

เพจ ไทยคู่ฟ้า ระบุว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนทุกกลุ่มตามนโยบายรัฐบาล

รัฐบาล

ข้อมูลจาก สธ. ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-16 ตุลาคม 2564 ยอดสะสมการฉีดวัคซีนทั้งประเทศอยู่ที่ 65 ล้านโดสแล้ว

>> เข็มที่ 1 ฉีดสะสมจำนวน 37,609,600 ราย คิดเป็น 51% ของประชากร
>> เข็มที่ 2 ฉีดสะสมจำนวน 26,007,497 ราย คิดเป็น 35% ของประชากร
>> เข็มที่ 3 ฉีดสะสม จำนวน 1.8 ล้านราย

รัฐบาล

ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าฉีควัคซีนเพิ่มให้กับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเรียนในรูปแบบปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมถึงเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขัง ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเรือนจำลดลงต่อเนื่อง

รัฐบาลมั่นใจว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคือ 100 ล้านโดส ครอบคลุมคนไทย 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยในปลายปีนี้

รัฐบาล
ธนกร วังบุญคงชนะ

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษานั้น ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการรายงานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 ตุลาคม มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษารวมทั้งหมด 5 ล้านคน แสดงความประสงค์รับวัคซีน 3.7 ล้านคน คิดเป็น 74.15% นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว 902,186 คน คิดเป็น 24.25% ขณะที่กระทรวง อว. ก็ให้บริการฉีดวัคซีนนักศึกษาและบุคลากรกว่า 1 ล้านคน โดยหวังว่า ระบบการเรียนการสอนของไทยทั้งระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา ส่วนใหญ่สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม ยังเปิดเผยว่า มีผู้ต้องขังที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 212,932 คน จากจำนวนทั้งหมด 284,190 คน และผู้ต้องขังฉีดวัคซีนครบสองเข็มจำนวน 66,416 ราย ส่วนผู้ต้องขังจำนวน 71,258 คน เป็นผู้ติดเชื้อโควิดที่ต้องรอการฉีดวัคซีนหลังจากที่หายแล้ว 1-3 เดือน การฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังจำนวนมากนี้ จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเรือนจำลดลงต่อเนื่องด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK