COVID-19

อ่านก่อน!! ชุดตรวจ ATK 40 บาท เคล็ดลับซื้อให้ทัน อภ. เตรียมขายเฟส 2 อีก 2 ล้านชุด


องค์การเภสัชกรรม แนะแนวทางจำหน่าย ชุดตรวจ ATK 40 บาท เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.00 น. จำกัดจำนวนคิว สูงสุดวันละ 1,000 คิวพร้อมเตรียมเปิดขายล็อด 2 อีก 2 ล้านชุด

หลังจาก องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เริ่มจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย วันแรกเมื่อวานนี้ (18 ตุลาคม) ในร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพ ในราคาชุดละ 40 บาท ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าคิวซื้อเป็นจำนวนมาก

ATK 40 บาท

ทั้งนี้ ในระยะแรก ได้ดำเนินการจัดหามาแล้วจำนวน 2 ล้านชุด ราคาชุดละ 40 บาท โดยป็น ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และผ่านการทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดแนวทางจำหน่าย ชุดตรวจ ATK 40 บาท

สำหรับแนวทางการจำหน่ายในแต่ละวัน ที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี จะเริ่มเปิดให้ประชาชนรับบัตรคิวและจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขณะที่จำนวนสินค้าที่จำหน่ายมี 2 รูปแบบคือ แบบชุดซองละ 5 ชุด จำนวน 500 คิว และแบบกล่อง กล่องละ 20 ชุด จำนวน 500 คิว จำกัดการซื้อหนึ่งคิวต่อหนึ่งรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้น

1 9

ในส่วนของสาขาอื่น ๆ จะมีการเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในรูปแบบ และการบริหารจัดการที่ใกล้เคียงกันกับสาขาราชเทวี ทั้งนี้ จำนวนคิวต่อวันขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา

นอกจากนี้ ในเร็วๆนี้ องค์การเภสัชกรรม จะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์กับ อย.แล้ว และเมื่อได้รับอนุญาตก็จะเริ่มจำหน่ายต่อไป

ขณะเดียวกัน จากความสนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐและเอกชน องค์การเภสัชกรรมจึงได้เร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ภายใต้ โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย เฟส 2 เพิ่มอีก จำนวนกว่า 2 ล้านชุด

สำหรับหน่วยงาน บริษัท องค์กรต่างๆ ที่ต้องการซื้อ ATK ให้ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการกองการขายภาคเอกชน แจ้งจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมชื่อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่กองการขายเอกชน โทร 02-203-8841 Fax 02-640-7977 Add Line ที่เบอร์ 094 1909469 Email : [email protected]

3 2

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมทุกสาขา ได้แก่

  • ร้านขายยาสาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-203-8847 และ 02-203-8849
  • ร้านขายยาสาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร 02-222-5931 และ 02-225-6367
  • ร้านขายยาสาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร 02-412-9377
  • ร้านขายยาสาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 02-282-0729
  • ร้านขายยาสาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง โทร 02-536-3526 และ 02-536-4086
  • ร้านขายยาสาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 02-951-0925 และ 02-590-6034
  • ร้านขายยาสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-354-9061
  • ร้านขายยาสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร 02-143-8768

อ่านข่าวเพิ่มเติม