COVID-19

ยืนยันอีกเสียง ‘ดร.อนันต์’ ลั่นฉีดโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม ‘ทำได้’ ใช้เป็นเข็มกระตุ้น ภูมิพุ่งสูง

“ดร.อนันต์” เผยข้อมูลจากโมเดอร์นา ยืนยันฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัมต่อโดส เป็นเข็มกระตุ้น “ทำได้” ค่าภูมิคุ้มกันพุ่งขึ้นสูง 70% เมือเทียบหลังฉีดเข้มสอง

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และนักไวรัสวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ยืนยันฉีดโมเดอร์นาขนาด 50 ไมโครกรัมต่อโดส ทำได้สำหรับฉีดเป็นเข็มกระตุ้น ได้ค่าภูมิคุ้มกันสูง โดยระบุว่า

โมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม

Moderna เข็มกระตุ้นที่ใช้โดสต่ำลงคือจาก 100 mcg เป็น 50 mcg มีข้อมูลยืนยันออกมาจาก Moderna ว่าสามารถทำได้ครับ

ค่าแอนติบอดี ที่กระตุ้นมาได้ด้วยปริมาณวัคซีนที่ลดลงครึ่งนึง สามารถพุ่งสูงขึ้น เมื่อเทียบกับหลังเข็มสองใหม่ ๆ มาได้ประมาณ 70% รวมถึงผู้สูงอายุด้วย

อนันต์

ภาพนี้เป็นข้อมูลที่ Moderna แสดงออกมาว่า ค่าแอนติบอดี (NAb) หลังเข็มสอง 1 เดือน อยู่ที่ 1081 พอผ่านไป 6-8 เดือน ลดลงเหลือ 126 และ ถูกกระตุ้นด้วยเข็มสามปริมาณ 50 mcg หรือ ครึ่งโดส ค่า NAb พุ่งสูงขึ้นมาที่ 1893 และ 1762 ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงว่า การลดโดสครึ่งนึงเป็นเข็มกระตุ้นได้ครับ

แต่ข้อจำกัดของข้อมูลคือ การทดสอบนี้มาจากผู้ได้ Moderna x2 มา ยังไม่มีข้อมูลว่า ผู้ได้วัคซีนรูปแบบอื่น เช่น เชื้อตาย หรือ Viral vector จะสามารถถูกกระตุ้นด้วยปริมาณโดสดังกล่าวแล้ว ภูมิจะกระตุ้นได้มากน้อยอย่างไร คงต้องเก็บข้อมูลกันต่อไปครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo