COVID-19

วุ่นหนัก!!บุคลากรการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ ติดโควิดกว่า 30 ราย แม้ฉีดเข็ม 3 แล้ว


ยุ่งแล้ว!! บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ติดเชื้อโควิดกว่า 30 ราย ฉีดเข็ม 3 แล้ว เจอผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ประกาศหยุดบริการคลินิกนอกเวลา 1 เดือน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โพสต์เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๑๑๐๑๖ 0

ทั้งนี้ เนื่องจาก โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ยกระดับการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ขั้นสูงสุด หลังจากพบการติดเชื้อในพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราช หลายราย แบ่งเป็นส่วนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8 ราย ทำให้อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุหายไป และเพิ่มภาระงานให้กับผู้ที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างหนักมากขึ้น โดยขณะนี้ทุกส่วนอยู่ในอาการอ่อนล้าจากการกรำงานเข้าผลัดเวรอย่างต่อเนื่อง

รพ.มหาราช

นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อในในกลุ่มพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนงานผู้ป่วยนอก อีกไม่น้อยกว่า 23 ราย ทำให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนคลินิกนอกเวลาต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา 1 เดือนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดนั้นได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตัวแล้ว

สำหรับ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อทุกคน พบว่า ผ่านการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้วทุกคน ส่วนการติดเชื้อนั้นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พบกับผู้ป่วยปกปิดข้อมูล อีกทั้งร่างกายอ่อนแอจากการเข้าเวรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย

นครศรี 1

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อรายวันล่าสุดวันนี้ (16 ตุลาคม) พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 520 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 22,984 ราย รักษาหายแล้วสะสม 16,249 ราย และเสียชีวิตสะสม 146 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม