COVID-19

เคาะแล้ว วัคซีนสูตรไขว้ 2 สูตร ‘แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์’ และ ‘ซิโนแวค+ไฟเซอร์’


ศบค. อนุมัติเพิ่มวัคซีนสูตรไขว้ 2 สูตร “แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์” และ “ซิโนแวค+ไฟเซอร์” จากก่อนหน้านี้ “ซิโนแวค+แอสตร้าฯ” พร้อมเห็นชอบฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม ฉีดไฟเซอร์กระตุ้นเข็ม 3 ได้ 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบอนุมัติเพิ่มวัคซีนสูตรไขว้ 2 สูตร ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

วัคซีนสูตรไขว้

1. สูตรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กับวัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 4-12 สัปดาห์

2. สูตรวัคซีนซิโนแวคกับวัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้ ศบค. ได้เคยอนุมัติสูตรไขว้ คือ วัคซีนซิโนแวคกับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน นับว่า ศบค.อนุมัติสูตรไขว้แล้ว รวม 3 สูตร ที่สามารถใช้ได้

ส่วนการจะฉีดให้กับประชาชนนั้น เป็นการบริหารจัดการตามสถานการณ์ และตามจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมยืนยันว่า วัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาให้นั้น ใช้ได้ดีทุกตัว รวมทั้งมีการเห็นชอบให้มีการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็มด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม