COVID-19

กทม. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ เร่งร่างแผนรับมือเปิดกรุง

กรุงเทพมหานคร สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ พร้อมร่างแผนรับมือเปิดกรุง เปิดประเทศ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เร่งขอจัดสรรวัคซีนเพิ่ม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะผู้บริหาร กทม. คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Bangkok sand box เพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ร่างแผนการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา และด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) 11 ด้าน ซึ่งจะนำรายละเอียดเสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อทราบต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้เร่งรัดขอจัดสรรวัคซีน เพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งหน่วยบริการความร่วมมือไทยร่วมใจ มีความพร้อมในการให้บริการในจำนวนมากอยู่แล้ว รวมถึงขอจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนซึ่งได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มด้วย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

สำหรับข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 ตุลาคม กรุงเทพมหานคร ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 7,989,020 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 5,024,998 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ครบ 70% ตามที่กำหนดไว้ ก่อนวันที่ 22 ตุลาคมนี้

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานการดำเนินการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ NEW Normal เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขอนามัย

กทม. crop

SHA ยังเป็นตราสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นแนวทางหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ

ปัจจุบัน สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับมาตรฐาน SHA รวมจำนวน 3,304 แห่ง ภายใต้มาตรฐาน คือ ต้องมีพนักงานในสถานที่ประกอบการหรือกิจการที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร โดยขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยื่นขอเป็น SHA+ จำนวน 641 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม