COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้ยังหนัก! ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 447 ราย ดับ 5 ราย ดับสะสม 665 ราย


โควิดชลบุรีวันนี้ยังหนัก! ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 447 ราย ติดเชื้อสะสม 95,341 ราย ดับพุ่ง 5 ราย ดับสะสม 665 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 8,842 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้ยังหนัก! ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 447 ราย ติดเชื้อสะสม 95,341 ราย ดับพุ่ง 5 ราย ดับสะสม 665 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 8,842 ราย

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 447 ราย

  • Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 8 ราย สะสม 1,227 ราย โดยแบ่งเป็นทหารเกณฑ์ 7 ราย และข้าราชการทหารเรือ 1 ราย
  • Cluster แคมป์งานก่อสร้าง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 13 ราย สะสม 69 ราย
  • Cluster บริษัท CSSG (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) 4 ราย สะสม 108 ราย
  • สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 21 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
  • บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
  • ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด นครราชสีมา 2 ราย กทม. 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 137 ราย จากสถานที่ทำงาน 82 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 14 ราย จากการร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 33 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 114 ราย

โควิดชลบุรี

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

วันนี้ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 รายเป็นผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และทุกรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น ถึงแม้จะไม่ได้ออกนอกบ้าน แต่จะรับเชื้อจากคนในตรอบครัวที่ออกไปทำงานนอกบ้านได้

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK