COVID-19

โควิดชลบุรี วันนี้เสียชีวิตถึง 7 ราย ยอดติดเชื้อใหม่ลดเหลือ 442 คน


โควิดชลบุรีวันนี้ เสียชีวิตถึง 7 ราย ยอดติดเชื้อใหม่ลดเหลือ 442 คน ส่วนใหญ่ ยังติดเชื้อจากคนในครอบครัว ตามด้วยเพื่อนร่วมงาน 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้ จำนวน 442 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 94,894 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย เสียชีวิตสะสม 660 ราย

โควิดชลบุรี

วันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีรายใหม่ จำนวน 442 ราย

1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 4 ราย สะสม 1,219 ราย

  • ข้าราชการทหารเรือ 2 ราย
  • ทหารเกณฑ์ 2 ราย

2. Cluster แคมป์งานก่อสร้าง บริษัท MRA (เขาคันธมาทน์) อำเภอสัตหีบ 9 ราย สะสม 14 ราย

3. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 56 ราย

4. Cluster บริษัท แวนด้าแพค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 240 ราย

5. Cluster บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอพานทอง 4 ราย สะสม 21 ราย

โควิดชลบุรี

6. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 24 ราย

7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย

8. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 1 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 168 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 76 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 25 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย

11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 39 ราย

12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 64 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 87 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

โควิดชลบุรี

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 7 รายของวันนี้ มีอายุเฉลี่ย 63 ปี เป็นผู้สูงอายุ 6 ราย (85.71%) ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ การมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ มีจำนวน 5 ราย (71.42%) ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม