COVID-19

หมดหวัง โควิดเป็นศูนย์ ‘หมอมานพ’ แนะรัฐทำความเข้าใจประชาชน อยู่กับโควิดให้ได้


หมอศิริราช ชี้หมดหวัง ทำโควิดเป็นศูนย์ ไม่ได้อีกต่อไป แนะพยายามคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ ขยายศักยภาพโรงพยาบาล  คาดตัวเลขลดลงใน 1-2 เดือน รัฐบาลต้องปรับวิธีให้ง่าย อยู่กับโควิดให้ได้

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว  มานพ พิทักษ์ภากร ชี้ไทยหมดหวังทำให้โควิดเป็นศูนย์ แนะปรับวิธีทำให้ง่าย อยู่กับโควิดให้ได้ โดยระบุว่า

โควิดเป็นศูนย์

“อธิบายชัดเจน ตรงไปตรงมามาก สื่อสารแบบเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจประชาชน

Vaccine works และฉีดไปได้เยอะมาก ๆ

Vaccine ทำให้โรคนี้ไม่รุนแรงแล้วในคนส่วนใหญ่ แต่ Delta เป็น variant ที่ติดง่ายมาก และเนื่องจากประเทศเป็น COVID naive มาก่อน ต่อให้ฉีดวัคซีนก็ยังติดได้ง่าย และภูมิไม่สูงเท่าคนที่เคยติดเชื้อ

การพยายามคุมการระบาดด้วย Zero COVID strategy ไม่สามารถทำต่อไปได้แล้ว เพราะมีทั้ง economical และ social/mental stress

ยังไงก็ตาม ยังต้องพยายามคุมผู้ติดเชื้อไม่ให้มากเกินไป ขยายศักยภาพโรงพยาบาล เพื่อไม่ให้เกิด hospital overflow โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แบบช้า ๆ และหวังว่าจะลดลงใน 1-2 เดือนข้างหน้า

ใครติดเชื้อ ให้อยู่บ้าน 98% จะหายเอง (home recovery) กลุ่มเสี่ยงค่อยเข้าโรงพยาบาล รัฐบาลจะเสริมศักยภาพของระบบ home recovery

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๑๑๐๑๑ 2

ปรับทุกอย่างให้ง่าย (simplified flow chart) ประชาชนจะได้ทำตามง่าย เข้าใจง่าย ให้คนเข้าใจว่า โรคนี้ไม่ใช่โรคร้ายแรงอีกต่อไป (COVID เป็นโรคร้ายแรงเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและสูงอายุ และคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเท่านั้น)

คนยังไม่ได้ฉีด = รีบฉีด รัฐบาลจะทำทุกทางให้ฉีด

ผู้สูงอายุที่ฉีดแล้ว = ฉีดเข็มกระตุ้น จะทำให้ความเสี่ยงลดลงมาก เหลือเท่า ๆ กับวัยกลางคนที่ฉีดวัคซีน

เด็ก <12 ปีที่ยังไม่ได้ฉีด = รัฐบาลติดตามผล phase 3 และการอนุมัติจาก US FDA ถ้าได้อนุมัติ สิงคโปร์จะรีบดำเนินการตาม

ประเทศจะทยอยเปิดเมือง เปิดประเทศต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อให้กิจกรรมทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ คาดว่า 3-6 เดือน รัฐบาลจะพยายามทำให้ประเทศอยู่กับ COVID ได้ (COVID Resilience)

ปัจจัยสำคัญ คงอยู่ที่ mentality ของประชาชนแล้วว่าจะปรับจาก Zero COVID strategy มาเป็นการอยู่ร่วมกับ COVID แบบ UK ได้จริง ๆ อย่างไร สร้างสมดุล และใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับตัว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม