COVID-19

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดไฟเซอร์ อิสราเอลมากกว่าสหรัฐ 1.7 เท่า ผู้ชายอายุน้อย เสี่ยงสุด


หมอเฉลิมชัย เปิดผลวิจัยฉีดไฟเซอร์ พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในชาวอิสราเอล มากกว่าสหรัฐ 1.7 เท่า ผู้ชายอายุน้อย กลุ่มเสี่ยงสูงสุด ข่าวดีรักษาหายเกือบทั้งหมด

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chalermchai Boonyaleepun เผยผลวิจัยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในประเทศอิสราเอล พบเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สูงกว่าสหรัฐ โดยผู้ชายอายุน้อย เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้

ฉีดไฟเซอร์

พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดไฟเซอร์ ในคนอิสราเอล 21.3 รายต่อ 1 ล้านโดส สูงกว่าในคนอเมริกันอยู่ 1.7 เท่า

กรณีผลข้างเคียงเรื่อง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภายหลังจากการฉีดวัคซีน mRNA ซึ่งได้แก่วัคซีนของ Pfizer และ Moderna นั้น

ในประเทศไทยเรา ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีผู้คนให้ความสนใจมากนัก เนื่องจากยังไม่มีวัคซีน Pfizer ฉีด และการอ่านรายงานการศึกษา หรือข่าวคราวต่าง ๆ ก็จะเน้นอ่านเรื่องประสิทธิผล ที่ได้ผลสูงกว่าวัคซีนเทคโนโลยีอื่น

แต่จริง ๆ แล้ว ผลข้างเคียงที่รุนแรง แม้จะพบน้อย ของวัคซีน mRNA ทั้งสองชนิด คือ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) และการแพ้รุนแรงแบบช็อก (Anaphylaxis) นั้น ได้มีรายงานของ ผลข้างเคียงดังกล่าว จากการฉีดวัคซีน Pfizer และModerna มาโดยตลอดในต่างประเทศ

เมื่อ อย. อนุมัติให้ฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ 12-17 ปีได้ จึงทำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน Pfizer

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๑๐๙๑๙
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ซึ่งรายงานจากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นของสหรัฐอเมริกา และพบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 12.6 รายต่อ 1 ล้านโดส

ขณะนี้มีรายงานการศึกษาของอิสราเอล จากระบบการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ Clalit Health Service ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชั้นนำคือ NEJM (New England Journal of Medicine)

โดยเป็นการเก็บข้อมูล จากผู้ที่ฉีดวัคซีน Pfizer อย่างน้อยหนึ่งเข็มจำนวน 2.558 ล้านคน พบผู้มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 54 ราย เป็นสัดส่วน 21.3 ราย ต่อ 1 ล้านโดส

ในจำนวนนี้ 76% อาการน้อย 22% อาการปานกลาง มีเพียง 2% ที่อาการรุนแรง

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ เมื่อเทียบระหว่างคนอิสราเอลกับคนสหรัฐอเมริกา

อิสราเอลพบ 21.3 รายต่อ 1 ล้านโดส สหรัฐ พบ 12.6 รายต่อ 1 ล้านโดส คิดเป็น 1.7 เท่า

ในคนอิสราเอลเอง พบว่า ผู้ชายพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 41.2 รายต่อล้าน ผู้หญิงพบ 2.3 รายต่อล้าน โดยผู้ชาย พบมากกว่าผู้หญิง
17.9 เท่า

หมอเฉลิมชัย

เมื่อดูอายุต่ำกว่า 30 ปีลงมา พบว่า ผู้ที่อายุ 16-29 ปี พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 54.9 รายต่อล้าน ในคนที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป
พบ 11.3 รายต่อล้าน

คนอายุน้อย พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่าคนอายุมากอยู่ 4.8 เท่า

ดังนั้น ผู้ชายอายุน้อย จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ตามด้วยผู้ชายอายุมาก ผู้หญิงอายุน้อย และผู้หญิงอายุมากตามลำดับคือ 106.9, 21.1, 3.4 และ 2 รายต่อล้านตามลำดับ

อาการที่พบส่วนใหญ่คือ เจ็บหน้าอก 81% มีไข้ 9% เหนื่อยหอบ 6% ใจสั่น 2%

เป็นข้อมูลที่สำคัญจากสองประเทศที่ฉีดวัคซีน Pfizer เป็นหลักคือ สหรัฐ และอิสราเอล โดยข้อมูลที่เก็บนั้นรวบรวมจากประชากรนับล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน มีระบบการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชั้นนำ

จึงเป็นข้อมูลสำคัญ ที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับลูกหลานของตนเองต่อไป

แต่โดยภาพรวมแล้ว ต้องถือว่าการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตามหลังวัคซีน Pfizer นั้นต้องถือว่าน้อยมาก และรักษาหายได้เกือบทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม