COVID-19

วุ่นแล้ว!! สสจ.นครศรีธรรมราช สั่งห้ามใช้ ATK Lepu กลุ่มเสี่ยงสูง หลังพบผลตรวจคลาดเคลื่อน

สสจ.นครศรีธรรมราช สั่งทุกโรงพยาบาล ห้ามใช้ชุดตรวจ ATK Lepu ในกลุ่มเสี่ยงสูง หลังพบผลตรวจมีสัดส่วนความผิดพลาดมากเกินไป

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์ สาธารณุสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การสั่งห้ามทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ยี่ห้อ เล่อปู๋ (Lepu) กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจากพบว่า มีสัดส่วนความผิดพลาดจากการตรวจเชื้อสูง ทั้งชนิดการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

ATK Lepu

ดังนั้น สำหรับชุดตรวจ ATK Lepu ที่ได้รับแจกจ่ายจาก สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดส่งทุกโรงพยาบาลในจังหวัดรวม 9 หมื่นชุด จะใช้สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หรือประชาชนที่อยากตรวจเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ชุด Antigen test kit (ATK) ยี่ห้อ เล่อปู๋ (Lepu) ไม่ได้เป็น ATK ที่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาว่า เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดย ATK ตัวนี้ใช้กับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำได้ แต่ไม่สามารถใช้กับกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งระบบสาธารณสุขจะต้องเอาตัวมาตรวจด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงเพื่อวินิจฉัยสู่การรักษาต่อไป

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี
นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี

สำหรับการสั่งห้ามใช้ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการนำไปตรวจชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 1,000 ราย พบระบุติดเชื้อ 187 ราย แต่เมื่อนำเอาเข้าระบบ PCR ยืนยันพบผลบวกแค่ 92 รายเท่านั้น ซึ่งถือเป็นอัตราความผิดพลาดที่สูงมาก

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ (5 ตุลาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อใน 18 อำเภอ จากจำนวน 23 อำเภอ รวม 259 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยภายในจังหวัด จำนวน 257 ราย ผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด จำนวน 2 ราย

นครศรี

ส่วนข้อมูลตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 498,984 โดส ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสอง จำนวน 312,936 โดส และเข็มสาม จำนวน 12,823 โดส มีจำนวนเตียงรักษาผู้ป่วยทั้งหมด 7,458 เตียง จำนวนครองเตียง 5,976 เตียง เตียงว่างจำนวน 1,482 เตียง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo