COVID-19

เตือนครั้งสุดท้าย จองซิโนฟาร์ม แต่ไม่ได้ฉีด รับเงินคืนด่วน เตรียมเอกสาร อ่านเงื่อนไขให้พร้อม!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบบุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีด รับเงินคืนได้แล้ว เช็คกำหนดหมดเขต พร้อมรายละเอียดที่ต้องเตรียมให้พร้อม

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศครั้งสุดท้าย การรับเงินคืนสำหรับผู้จองซิโนฟาร์ม รอบบุคคลธรรมดา โดยระบุว่า

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบบุคคลธรรมดา ที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน

มารับเงินคืนด้วยตนเอง ในวันที่ 27 กันยายน-8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม และปริมณฑล

ราชวิทยาลัย

และ 27 กันยายน-15 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด

ในช่วงเวลาทำการ 08.30-16.00น. ที่ชั้น 1 Coworking Space สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

หากท่านไม่มารับเงินคืน หรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัว และยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่าน บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม