COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้!! ยอดติดเชื้อเพิ่มอีก 555 ราย ดับ 5 ราย ดับสะสมรวม 631 ราย


โควิดชลบุรีวันนี้!! ยอดติดเชื้อพุ่งอีก 555 ราย ติดเชื้อสะสม 90,483 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 631 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานโควิดชลบุรีวันนี้ ยอดติดเชื้อพุ่งอีก 555 ราย ติดเชื้อสะสม 90,483 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 631 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 10,618 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 555 ราย

  • Cluster เขตพื้นที่ทหาร อำเภอสัตหีบ 20 ราย สะสม 1,156 ราย แบ่งเป็นทหารเกณฑ์ 19 ราย ราชการทหารเรือ 1 ราย
  • Cluster บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพานทอง 11 ราย สะสม 33 ราย
  • Cluster บริษัท กลอรีแพลน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 10 ราย สะสม 10 ราย
  • Cluster บริษัท โรฟุ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 45 ราย
  • Cluster บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย
  • สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 20 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 202 ราย จากสถานที่ทำงาน 115 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 15 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 43 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 96 ราย

รายงานผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 5 รายของวันนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-81 ปี ซึ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ การมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หนึ่งในห้ารายรับวัคซีนไปแล้ว 1 เข็ม

ส่วนอีกสี่รายไม่พบประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดังนั้น ผู้สูงอายุ มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิต จากโควิด 19 มากกว่าช่วงวัยอื่น การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกราย

โควิดชลบุรีวันนี้

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 79 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือตลาด ดังนี้

1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

ขอความร่วมมือในสถานประกอบ ดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่าง ๆ กัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK