COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้!! ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 594 ราย ดับเพิ่มอีก 1 ราย


โควิดชลบุรีวันนี้!! ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 594 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 89,928 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตรวม 626 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้เพิ่ม 594 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 89,928 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตรวม 626 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 10,701 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 594 ราย

 1. Cluster ห้องพักคนงาน บริษัท เอ็นเคอาร์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 15 ราย สะสม 22 ราย
 2. Cluster บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด อำเภอศรีราชา 7 ราย สะสม 29 ราย
 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย
 4. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย
 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด จากฉะเชิงเทรา 1 ราย ชุมพร 1 ราย ระยอง 1 ราย
 6. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 30 ราย
 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 197 ราย จากสถานที่ทำงาน 127 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 20 ราย จากการร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 75 ราย
 9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 101 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 79 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

โควิดชลบุรี

ขอความร่วมมือตลาด ดังนี้

 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
 2. ไม่สังสรรค์
 3. ป่วยต้องหยุด
 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

ขอความร่วมมือในสถานประกอบ ดังนี้

 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
 3. ป่วยต้องหยุด
 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK