COVID-19

ระทึก! นครศรีธรรมราช สั่งปิดด่วนอำเภอเมือง ตั้งแต่ 2 ตุลาคม ยอดติดโควิดวันนี้พุ่ง 526 ราย

นครศรีธรรมราช ระทึกโควิด วันนี้ยอดพุ่ง 526 ราย สั่งปิดอำเภอเมืองตั้งแต่ 2 ตุลาคม ตั้งด่านรอบอำเภอ ปิดชุมชน เพิ่มโรงพยาบาลสนามรับมือ

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อสอบสวนโรค และคลี่คลายสถานการณ์ได้ในเร็ววัน จำเป็นต้องมีการประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวในเขตอำเภอเมืองทั้งหมด

นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย

1. จะมีการตั้งด่านปิดเป็นการชั่วคราว พื้นที่โดยรอบเขตอำเภอเมือง โดยเน้นการปฏิบัติหวังผล

2. มีการปิดชุมชนในเขตเทศบาลนครจังหวัด

3. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ใช้สายด่วน 199 และ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 8118 เพื่อรับแจ้งเหตุสถานการณ์ โควิด -19 ตลอด 24 ชม.

นคร

4. เพิ่มโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย โดยโรงพยาบาลเอกชน ภาคเอกชน และชมรมแพทย์แผนไทยสนับสนุน

5. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่มีแพร่ระบาด รวมทั้งให้สถานประกอบการและ หน่วยงาน ลดความเสี่ยง พร้อมประเมินตนเองต่อเนื่อง

สำหรับการประกาศปิดชั่วคราวอำเภอเมือง ดังกล่าว เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ หลังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของโรค และมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างสูงมาต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์

นคร2

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันนี้ (1 ตุลาคม 2564) มีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม จำนวน 526 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 17,233 ราย

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 4,206 ราย เป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 12,217 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 95 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo