COVID-19

ถึงคิว ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ นัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้แล้ว อ่านเงื่อนไขที่นี่


กรมการขนส่งทางบก แจ้งผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นได้แล้ว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถยนต์รับจ้างสามล้อ เข้ารับวัคซีนซิโนแวค ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทแล้ว

วัคซีนเข็ม 3

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงขอแจ้งให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ที่เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวคครบ 2 เข็ม จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถเข้ารับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

สำหรับการรับวัคซีนเข็ม 3 ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะส่งข้อความ SMS แจ้งนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้า ให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้

ขนส่ง 1

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ” เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีน และมีความสมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น

ขณะเดียวกัน ก่อนฉีดวัคซีน ควรพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอ เลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการรับการฉีดวัคซีน เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันและเวลานัดหมาย โดยไปที่ประตูทางเข้า 1 – 4 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ SMS หรือ แอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ” ต่อเจ้าหน้าที่ และสามารถไปที่จุดฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ในเวลา 09.00 – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม