COVID-19

‘อนุทิน’ รับมอบวัคซีนแอสตร้าฯ-ชุดตรวจ ATK จากสิงคโปร์

“อนุทิน”  รับมอบวัคซีนแอสตร้าฯ ชุดตรวจ ATK และชุดตรวจแบบ Nasopharyngeal Swab จากรัฐบาลสิงคโปร์ เร่งส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 122,400 โดส ชุดตรวจ Antigen Rapid Test 200,000 ชุด และชุดตรวจแบบ Nasopharyngeal Swab 500,000 ชุด จากรัฐบาลสิงคโปร์ โดยมีนายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และคณะ เป็นตัวแทนมอบ

วัคซีนแอสตร้าฯ

นายอนุทินกล่าวว่า ในนามรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ ที่มีความปรารถนาดีให้กับประเทศไทยตลอดมา รวมทั้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ร่วมกัน

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนข้อมูล และแนวทางการควบคุมการระบาดโควิด-19 แก่ประเทศไทยในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดระลอก 2 ในกลุ่มแรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มาก

อนุทิน 2

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นำไปใช้เพื่อออกมาตรการควบคุมป้องกันโรคจนสำเร็จ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้

สำหรับวัคซีนและชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้รับมอบในวันนี้ ถือว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ความมั่นใจว่าจะเร่งดำเนินการจัดสรรไปให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศได้นำไปใช้ให้เกิดปรโยชน์สูงสุดโดยเร็ว

อนุทิน1 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม