COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ยอดติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 587 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 ราย


โควิดชลบุรีวันนี้! ยอดติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 587 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 85,024 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 ราย เสียชีวิตสะสม 595 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้เพิ่มขึ้น 587 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 85,024 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 ราย เสียชีวิตสะสม 595 ราย และอยู่ระหว่างรักษาอีก 11,862 ราย

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 587 ราย

โควิดชลบุรี

  • Clusterบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด (ทุ่นแก่นตะวัน กลางทะเลศรีราชา-เกาะสีชัง) อำเภอศรีราชา 9 ราย สะสม 9 ราย
  • Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 130 ราย
  • Cluster บริษัท หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี จำกัด อำเภอพนัสนิคม 5 ราย สะสม 11 ราย
  • Cluster บริษัท อ่าวไทยเจลลีฟิช จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 4 ราย
  • ค้นหาเชิงรุก ชุมชนทิวสน หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี 12 ราย สะสม 34 ราย
  • อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 26 ราย
  • สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 31 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากคนในครอบครัว 217 ราย จากสถานที่ทำงาน 129 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 17 ราย จากการร่วมวงวังสรรค์ 1 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 34 ราย
  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 97 ราย

โควิดชลบุรี

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 75 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือตลาดดังนี้

1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

ขอความร่วมมือในสถานประกอบ ดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่าง ๆ กัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK