COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับหญิงตั้งครรภ์ ร่วมงานวิจัยภูมิคุ้มกัน ซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับหญิงตั้งครรภ์ ร่วมโครงการวิจัยภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย ฉีดซิโนฟาร์มฟรี 2 เข็ม รับจำนวนจำกัด 400 คน

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก รับสมัครหญิงตั้งครรภ์ เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน ซิโนฟาร์ม จำนวน 400 คนไม่มีค่าใช้จ่าย โดยระบุว่า

หญิงตั้งครรภ์

“โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม)ในสตรีตั้งครรภ์ไทย

หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส
 • ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 400 คน

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร

 • สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
 • อายุมากกว่า 18 ปี
 • อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
 • ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

ซิโนฟาร์ม 5

อาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 (รับ 100 ท่าน)

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน

กลุ่มที่ 2 (รับ 300 ท่าน)

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1

เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน

ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfSkAiZD…/viewform

โครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564

สอบถาม โทร. 0 2576 6404

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo