ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทั่วไทยฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 47.29 ล้านโดส 23 ก.ย. ยอดฉีดเข็ม 2 แซงหน้าเข็มแรก


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (23 ก.ย.)

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-23 กันยายน 2564

  • รวม 47,296,431 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,998,440 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 16,673,867 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 624,124 ราย

ยอดการได้รับวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ 256,392 โดส

  • เข็มที่ 1 :  256,541 ราย
  • เข็มที่ 2 : 369,868 ราย
  • เข็มที่ 3 : 487 ราย

ฉีดวัคซีนสะสม

อ่านข่าวเพิ่มเติม